ಫೋನ್ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ

ಮಾಹಿತಿ@ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ – 98: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಮವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2014 ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಫೋನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವ, ಹಳೆಯದನ್ನು ಮಾರಿ ಹೊಸತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೆಲವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಫೈಲ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಆ ಫೋನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು…

Rate this:

ಫೋನ್ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ

ಮಾಹಿತಿ@ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ – 98: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಮವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2014 ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಫೋನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವ, ಹಳೆಯದನ್ನು ಮಾರಿ ಹೊಸತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೆಲವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಫೈಲ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಆ ಫೋನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು…

Rate this:

ಡಿಲೀಟ್ ಆದ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯುವುದು

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ@ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಜನವರಿ 13, 2014ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಹೀಗಾದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಲ್ಲಾ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯಿರುವವರು ಕೊರಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆದರೆ ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿಬಿದ್ದಂತೆ ಕೂರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಲೀಟ್ ಆದ ಫೈಲುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕರಪ್ಟ್ (Corrupt) ಆದ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ…

Rate this: