ಟೆಕ್ ಟಾನಿಕ್: ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವುದು

ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೂಗಲ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರ ಆಡಿಯೋ ಫೈಲುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನೂ ಅಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್‌ನ myactivity.google.com ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, Voice & Audio ಹಾಗೂ Assistant ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದವೆಲ್ಲವೂ ಫೈಲ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ Delete Activity By ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Voice & Audio ಹಾಗೂ Assistant ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾಪ್-ಡೌನ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ, ‘All Time’ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು.

ನೀವೇನಂತೀರಾ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s