ಟೆಕ್‌ಟಾನಿಕ್: ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಆಧಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸುತ್ತೋಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2018 ಅಂತಿಮ ದಿನ. ಈಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದರೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅನುಕೂಲ.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸುವ ಯುಐಡಿಎಐ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 14546 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿದರೆ, ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಒಟಿಪಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್-ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವೇನಂತೀರಾ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s