ಟೆಕ್ ಟಾನಿಕ್: ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ Esc ಬಟನ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ Esc ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಕೀಲಿ ಯಾಕಾಗಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೋಜಿಗ ಇರಬಹುದು. ಕೀಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ Yes ಹೇಳಲು Enter ಬಟನ್ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ No ಅಂತ ಹೇಳಲು ಇರುವುದೇ ಈ Esc ಅಥವಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟನ್. ಎಂಟರ್ ಒತ್ತಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬಟನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು, ಮುಚ್ಚಲು ಈ Esc ಬಟನ್ ಇದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು Cancel ಬಟನ್‌ನ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ, ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೋಡ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ. Yes or No ಎಂಬ ಸಂದೇಶವಿರುವ ವಿಂಡೋ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ, Esc ಒತ್ತಿದರೆ, No ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವೇನಂತೀರಾ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s