ಮಹಾಬಲಿಪುರದ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೈಭವ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಾಬಲಿಪುರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳು.

mahabalipur.jpgmahabali_lighthouse1.jpgMahabalipur

ಮೊದಲಿನದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವೈಭವ. ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ದೀಪಸ್ಥಂಭ. ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಾದುದರಿಂದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ, ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ. ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆಧುನಿಕ ದೀಪಸ್ಥಂಭ ಇದೆ. 

(ಚಿತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.)

Advertisements

2 thoughts on “ಮಹಾಬಲಿಪುರದ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೈಭವ

  1. ಧನ್ಯವಾದ ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ ಅವರೆ, ಈ ತಾಣದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ.

    Like

ನೀವೇನಂತೀರಾ?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s